Fri frakt från 700,00 SEK
Ett stort urval av produkter
Flexibla betalningsmetoder

Allmänna villkor

1. Ingång av avtal

Den enhet som är part i kontraktet är: 

Westfalia GmbH
Industriestraße 1
58093 Hagen
Tyskland

Verkställande direktörer: Ute Dürhagen 
Bolagsregister: tingsrätten i Hagen HRB 1760
VAT-nummer (momsregistreringsnummer): DE 125133366

Svenska skattnummer: SE502080260801

(1) Offerten är bindade när du genomgått alla delar av beställningsprocessen i vår online-shop och klickat på „köp“ under beställningsprocessens sista del. Angiven information kan ändras under beställningsprocessen fram till dess sista del.

(2) Beställningen bekräftas per e-mail. Antagandet från Toolon av en beställning samt kontraktslut görs genom (i) försändelsen av den beställda varan (kunden meddelas om försändelsen av varan via mail) eller (ii) när vi skickar ett betalningskrav efter det att beställningen gjorts av kunden. I fall flera av dessa ovannämnda alternativ består, så gäller kontraktet för det alternativ som först träder i kraft. Antagandet av en beställning kan göras av Toolon inom loppet av två arbetsdagar från det att beställningen gjordes. Kundens offert är då även bindande under dessa två arbetsdagar.

2. Bindande returgaranti

Vi ger dig en returrätt på en månad. Inom denna månad kan du byta ut varan eller få pengarna tillbaka. Varan får endast ha använts i provsyfte och får inte uppvisa några användningsspår.

3. Leverans

Leveransen sker på snabbast möjligaste sätt genom GLS/DB Schencker eller pakettjänst. Detta tar ca 2-4 arbetsdagar under förutsättningen att varan finns tillgänglig. Vi transporterar fram till gatan där du bor. Våra priser är inklusive moms.

4. Produktuppgifter och leveranstider 

Varorna levereras så som de beskrivits i online-shoppen. Det kan däremot förekomma små avvikelser. I vissa fall rör det sig även om teknisk vidareutveckling eller ändringar med avseende på förpackningen. Produkten kan även avvika sig något från t.ex. bilder. Dessa avvikelser kan gälla tryckfel, modelländringar, färg-och strukturavvikelser. Om du har angivit att du ska motta varan vid en särskild tidpunkt så gäller endast denna förpliktelse om du själv infinner dig vid denna tidpunkt.  Force majeure inklusive strejk, spärrningar, blockader, bränder, trafikstörningar, energi- och råvarostörningar osv kan leda till längre leveranstider. Ifall detta leder till att leveransen stoppas helt eller delvis så kan vi dra tillbaka beställningen. De ovannämnda omständigheterna (Force Majeure) leder ej till utbetalning av skadestånd.

Leveranstiden anges vid beställningen (sidan innan „köp nu“) samt i e-mailet som bekräftar beställningen.  Leveransfördröjningar pga Force Majeure t.ex. strejk, krig, väderlek, verksamhetsstörningar, officiella störningar som Westfalia GmbH inte bestämmer över, förlänger leveranstiden.

5. Priser, leveranskostnader, betalkrav

(1) Alla priser är inklusive moms plus eventuella leveranskostnader. Om varan har beställts i vår online-shop så gäller priset för den dagen som beställningen gjordes. Priset anges tydligt under beställningsprocessen. Du informeras även om leveranskostnader under loppet av beställningsprocessen. 
(2) För beställningar över ett beställningsvärde på 700 SEK så levererar vi fraktfritt. För beställningar upp till 699,99 SEK beräknar vi 72 SEK i leveranskostnader.  
(3) Priserna som finns på www.toolon.se gäller för köp i Toolon by Westfalia:s online-shop.
(4) Vid online-köp i vår online-shop erbjuder vi följande betalningsmöjligheter: förbetalning, autogiro (SEPA), direktöverföring, PayPal, kreditkort, räkning och avbetalningsköp. 
(5) Vi har i undantagsfall rätt att inte erbjuda vissa betalningssätt.
(6) Vi levererar uteslutande till kunder med postadress i Sverige.

6. Garantier

(1) Den lagstadgade garantin gäller.
(2) Ytterligare beviljade garantier påverkar inte dina lagstadgade garantier.

7. Ansvar

(1) Vi är ansvariga enligt lagbestämmelser om inte ansvar utesluts enligt följande bestämmelser. 
(2) Vi exkluderar vårt ansvar för mindre försummelser om inte det gäller livshotande skador, kroppskador eller hälsoskador eller anspråk i enlighet med produktansvarslagen. Detta ska inte påverka ansvarsskyldigheten för åsidosättande av skyldigheter, vars uppfyllande är en förutsättning för att kontraktet ska genomföras på ett korrekt sätt.
(3) Bestämmelserna av denna § 7 gäller även för försummelser av våra agenter.
(4) Datakommunikationen via internet löper inte alltid felfritt. Vi ansvarar därmed inte för om vår online-shop är otillgänglig eller fungerar avbrutet.

8. Egendomsreservation

Varan är vår egendom till och med det att betalningen genomförts fullständigt. 

9. Behörighet och rätt som ska användas 

Ifall kunden är företagare eller en offentlig juridisk person så gäller domstols behörigheten i Berlin. Tysk lagstiftning gäller under uteslutning av FN:s köprätt (UN-CISG). 

10. Information om ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. Ångerrätten gäller i fjorton dagar från och med det att du eller en tredje person som du angivit, som inte är transportören, tagit emot varan. Ifall ångerrätten görs för en uppdelad leverans så gäller ångerrätten från och med det att den sista delen av beställningen tagits emot. Ångerrättsfristen startar dock inte före slutet på den dagen som orderkontraktet trädde i kraft i och med att du godkände köpet (köp vid godkännande).

För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss, Westfalia Werkzeugcompany GmbH & Co KG, Werkzeugstr. 1, D-58082 Hagen med en tydlig text (t.ex. via post, telefax eller e-mail - se kontakt) över att du utövar ångerrätten. Om du vill kan du använda dig av formuläret för att utöva ångerrätten. Detta är dock inget måste. För att ångerrätten ska gälla räcker det att du skickar ut dit meddelande om utövandet av ångerrätten innan ångerrättsfristen löper ut. 

Om du väljer att ångra detta kontrakt, så måste vi återbetala alla kostnader som vi mottagit från dig inkl. leveranskostnader (exkl. extra kostnader ifall du valt ett annat leveranssätt som skiljer sig från den billigaste standardleveransen som vi erbjuder). Vi måste återbetala dessa kostnader senast fjorton dagar efter det att vi mottagit din ångerrätt. Vi gör en återbetalning till samma betalningsmedel som du valt vid den ursprungliga transaktionen om inte vi uttryckligen kommit överens om något annat. Avgifter tillkommer absolut inte när det gäller återbetalningen. Vi kan vägra att göra en återbetalning tills vi återigen tagit emot varan eller tills du bevisat att du returnerat varan. Det som sker först gäller. 
Du måste skicka eller ge tillbaka varan inom fjorton dagar efter den dagen då du meddelat oss om utövandet av ångerrätten. Det räcker att varan skickas inom fristen på fjorton dagar.
Vi står för kostnaden av returförsändelsen av varan.  Du måste endast kompensera för eventuell värdeminskning om en sådan värdeminskning orsakas av att produkten hanteras på ett sätt som inte är nödvändigt för att utvärdera produktens kvalitet, egenskaper eller funktionalitet.

Undantag till ångerrätten

Det finns undantag till ångerrätten/rätten till återkallelse (paragraf 312g i tyska civillagen). Vi kommer dock inte att åberopa dessa undantag.

11. Elektronisk kommunikation

När du skickar mail, textmeddelanden eller andra meddelanden från din dator eller mobil till oss, så innebär detta att du kommunicerar med oss elektroniskt. Vi kommer att kommunicera med dig elektroniskt på olika sätt, t.ex. via e-mail, textmeddelanden, In-App push meddelanden, genom publicering av elektroniska meddelanden och annan kommunikation på vår hemsida samt andra Toolon tjänster. För att genomföra och slutföra kontrakt så godkänner du mottagandet av elektronisk kommunikation från oss. Du godkänner dessutom att alla medgivanden, meddelanden, publikationer och annan kommunikation sker elektroniskt, om inte lagen kräver en annan kommunikationsform. 

12. Tvistlösning

Vi försöker alltid att nå en överenskommelse med våra kunder. Kontakta oss på kundservice@toolon.se eller använd dig av någon av våra andra kontaktmöjligheter. Den europeiska kommissionen har en plattform med mer information angående tvistlösningar online. Du hittar denna plattform under följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Vi deltar dock inte i en formell tvistlösning inför en medlingstjänst.

Senast betraktad